Lojistik Terimleri

A/V Kıymet üzerinden

AF Peşin avans navlun

AWB Konşimento(Hava)

B/G Gümrüğü ödenmemiş transit mal

BT Yükleme ve boşaltma kuralları

CAD Vesaik mukabili

CAG Mal mukabili

CFR Mal bedeli ve navlun

CIA Peşin para

CIF Mal bedeli Sigorta ve navlun (Deniz yolu )

CIP Taşıma ve sigorta ödenmiş

CL Alıcının bulunduğu istasyona teslim

COD Teslimat anında ödeme

CONF Teyit/Teyitli

COS Sevkiyat anında peşin para

CPD Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

CR Cari Kur

D/A Kabul karşılığı vesaik

D/O Teslimat emri

D/P Vesaik mukabili ödeme

DAD Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

DAF Sınırda teslim

DDU Vergileri ödenmemiş teslim

DEQ Rıhtımda teslim (Vergileri ödenmiş)

DES Gemide teslim

DFT Poliçe/ Kambiyo senedi

ENCL Ekleri

END Ciro edilmiş/ ciro

ETA Geminin tahmini varış zamanı

EXQ Rıhtımda teslim

EXW İşyerinde teslim

FD Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın

FAS Gemi yanında teslim

FCA Taşıyıcıya teslim

FAND Navlun ve Sürastarya

FIB Ambara teslim

FIO Taşıyıcının yükleme ve boşaltma gideri ile ilgilisiz.

FIOS FIO ve istif gideriyle ilgisi yoktur

FO Boşaltma alıcıya ait

FOB Gemi Bordasında teslim

FOC Ücretsiz

FRFWRD Navlun vadeli

FRT Navlun

FRTCOLL Navlun tahsil edilecek

FRTPP Navlun peşin ödenmiş

GRWT Brüt ağırlık

IOU Size borcum, borç senedi

IRREV Rücu edilmez (Gayrikabilirücu)

L/C Akreditif

LO Boşaltma satıcıya ait

M/R Ordino/ Yükleme ordinosu

MIP Deniz Sigortası poliçesi

PA Vekaletname / Özel hesap

PB Tasarruf Cüzdanı

TO Ciro