KURUMSAL

Kalite Politikamız

  • Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek.
  • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.
  • Tedarikçilerin kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.
  • Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak..
  • Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.
  • Ülkeye faydalı olmak, sürekli gelişmek ve uluslararası arenada ismi bilinen bir dünya şirketi olmak.
  • İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.